Cookie policy

Jesteś tutaj:
POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJA 5 LIVE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJA 5 LIVE

Szanowni Państwo, Państwa dane chronimy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przetwarzamy w zakresie nie większym niż jest to niezbędne, zawsze w konkretnym celu i z dbałością o ich aktualność. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, w naszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe spełniając równocześnie nasze obowiązki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych? Administratorem danych osobowych, które od Państwa zbieraqmy i dotychczas zebraliśmy jest Fundacja 5Live z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyska 6/1 01-756 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: KRS 0000644159 NIP: 5252681893, REGON: 365724146 , sąd rejestrowy, w których przechowywana jest dokumentacja Fundacji: Sąd Rejonowy dla Warszawy, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.


W sprawie ochrony danych osobowych można się ze nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademiasurfingu@gmail.com Zbieramy jedynie niezbędne dane Państwa, w celach takich jak: 1. nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy między nami zawartej, w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. Jeżeli zachowanie bezpieczeństwa przy świadczeniu usług wymaga zebrania przez nas danych dotyczących Państwa zdrowia, czyli danych, należących do tzw. szczególnych kategorii, jest to dopuszczalne jedynie na podstawie Państwa wyraźnej zgody, czyli w oparciu o art. 9 ust. 2 a) RODO. Podanie powyższych danych, w tym także, gdy ma to zastosowanie – danych dotyczących zdrowia, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, 2. obsługa zgłoszenia i odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy lub e-mail wskazany na stronie internetowej – wtedy działamy w oparciu o Państwa zgodę, dobrowolnie wyrażoną przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej funkcjonalności naszej strony internetowej czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne Państwa dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko i adres e-mail,


Taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. e) archiwizowania umowy i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości jak również w związku z prowadzoną przez nas działalnością w branży szkoleniowej i turystycznej – w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. f) aby prowadzić interesującą stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. g) w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, lecz mogą być także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących: a) zgłaszanie przez inną osobę/jednego uczestnika Państwa jako uczestników oferowanej przez nas imprezy turystycznej w celu rezerwacji lub zawarcia umowy o taką imprezę na ich rzecz, b) podania danych przez Państwa znajomych – uczestników imprezy w związku z wolą wspólnego zakwaterowania lub możliwością otrzymania rabatu jeśli jest przewidziany przy rezerwacji grupowej lub z uwagi na polecenie osób znajomych, którzy także skorzystają z naszej oferty, c) podania przez stronę umowy o imprezę turystyczną Państwa danych jako osób do kontaktu w razie wypadku, czy w sytuacji upoważnienia Państwa do odbioru małoletniego uczestnika imprezy turystycznej przez jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, d) podania Państwa danych przez osobę rezygnującą z rezerwacji imprezy turystycznej w celu przejęcia przez Państwa rezerwacji, e) podania Państwa danych przez naszego Klienta lub Kontrahenta w związku z wykonywaną umową lub współpracą biznesową, f) wykupienia dla innej osoby imiennego vouchera wystawionego przez nas, g) w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez nas do współpracy dostawców towarów i usług.


Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, natomiast dokonujemy w pewnym zakresie analizy Państwa ewentualnych preferencji związanych z naszymi usługami na podstawie tego z jakich spośród naszych usług Państwo już korzystali – dzięki temu możemy lepiej przygotować ofertę marketingową dla Państwa. Nasz serwis internetowy www.akademiasurfingu.com.pl i pliki cookies
Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może zostać Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Fundacja 5Live 2. Wszyscy Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i wyłącznie dobrowolna decyzja Użytkownika będzie miała wpływ, czy i kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych. 4. Jedynymi usługami, przy których Fundacja 5Live, w celu możliwości ich realizacji, wymaga podania danych osobowych, są rezerwacje imprez turystycznych dokonywane poprzez odpowiednie formularze oraz poprzez podanie adresu e-mail otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera. Uzyskane w ten sposób dane są udzielane dobrowolnie przez Użytkowników i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z wolą Użytkownika i celem ich przekazania oraz podlegają zasadom opisanym w Polityce Prywatności Fundacji 5Live. 5. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies mają następujące funkcje: • pozwalają poprawić szybkość działania strony; • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie; • umożliwiają realizację transakcji, w tym dokonanie zakupu; • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; • pozwalają gromadzić dane statystyczne; • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam.

This Cookies Policy explains what Cookies are and how We use them. You should read this policy so You can understand what type of cookies We use, or the information We collect using Cookies and how that information is used.

Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about You may be linked to the information stored in and obtained from Cookies. For further information on how We use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

We do not store sensitive personal information, such as mailing addresses, account passwords, etc. in the Cookies We use.


Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.


Definitions

For the purposes of this Cookies Policy:

• “Company” (referred to as either „the Company”, „We”, „Us” or „Our” in this Cookies Policy) refers to [COMPANY INFORMATION].

• “Cookies” means small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing details of your browsing history on that website among its many uses.

• “Website” refers to [WEBSITE NAME], accessible from [WEBSITE URL]

• “You” means the individual accessing or using the Website, or a company, or any legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Website, as applicable.


The use of the Cookies

Type of Cookies We Use

Cookies can be „Persistent” or „Session” Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close your web browser.


We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

• Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

• Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

• Functionality Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

• Tracking and Performance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Third-Parties

Purpose: These Cookies are used to track information about traffic to the Website and how users use the Website. The information gathered via these Cookies may directly or indirectly identify you as an individual visitor. This is because the information collected is typically linked to a pseudonymous identifier associated with the device you use to access the Website. We may also use these Cookies to test new advertisements, pages, features or new functionality of the Website to see how our users react to them.


Your Choices Regarding Cookies

If You prefer to avoid the use of Cookies on the Website, first You must disable the use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved in your browser associated with this website. You may use this option for preventing the use of Cookies at any time.

If You do not accept Our Cookies, You may experience some inconvenience in your use of the Website and some features may not function properly.

If You’d like to delete Cookies or instruct your web browser to delete or refuse Cookies, please visit the help pages of your web browser.

For the Chrome web browser, please visit this page from Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

For the Internet Explorer web browser, please visit this page from Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

For the Firefox web browser, please visit this page from Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

For the Safari web browser, please visit this page from Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

For any other web browser, please visit your web browser’s official web pages.


Contact Us

If you have any questions about this Cookies Policy, You can contact us:

• By visiting this page on our website: [WEBSITE CONTACT PAGE URL]
• By sending us an email: [WEBSITE CONTACT EMAIL]