Koordynator Projektu i Kierownik Obozów / Wychowawca