Regulamin KONKURSU FEMI SURF&YOGA CAMP NA DZIEŃ KOBIET

Regulamin KONKURSU FEMI SURF&YOGA CAMP NA DZIEŃ KOBIET 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu FEMI SURF&YOGA CAMP NA DZIEŃ KOBIET i fundatorem nagród jest Fundacja 5 Live z siedzibą w Warszawie, adres: Przasnyska 6/1, 01-756 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…