Terms & conditions

Jesteś tutaj:
POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJA 5 LIVE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJA 5 LIVE

Szanowni Państwo, Państwa dane chronimy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przetwarzamy w zakresie nie większym niż jest to niezbędne, zawsze w konkretnym celu i z dbałością o ich aktualność. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, w naszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe spełniając równocześnie nasze obowiązki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych? Administratorem danych osobowych, które od Państwa zbieraqmy i dotychczas zebraliśmy jest Fundacja 5Live z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyska 6/1 01-756 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: KRS 0000644159 NIP: 5252681893, REGON: 365724146 , sąd rejestrowy, w których przechowywana jest dokumentacja Fundacji: Sąd Rejonowy dla Warszawy, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.


W sprawie ochrony danych osobowych można się ze nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademiasurfingu@gmail.com Zbieramy jedynie niezbędne dane Państwa, w celach takich jak: 1. nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy między nami zawartej, w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. Jeżeli zachowanie bezpieczeństwa przy świadczeniu usług wymaga zebrania przez nas danych dotyczących Państwa zdrowia, czyli danych, należących do tzw. szczególnych kategorii, jest to dopuszczalne jedynie na podstawie Państwa wyraźnej zgody, czyli w oparciu o art. 9 ust. 2 a) RODO. Podanie powyższych danych, w tym także, gdy ma to zastosowanie – danych dotyczących zdrowia, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, 2. obsługa zgłoszenia i odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy lub e-mail wskazany na stronie internetowej – wtedy działamy w oparciu o Państwa zgodę, dobrowolnie wyrażoną przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej funkcjonalności naszej strony internetowej czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne Państwa dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko i adres e-mail,


Taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. e) archiwizowania umowy i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości jak również w związku z prowadzoną przez nas działalnością w branży szkoleniowej i turystycznej – w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. f) aby prowadzić interesującą stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. g) w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, lecz mogą być także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących: a) zgłaszanie przez inną osobę/jednego uczestnika Państwa jako uczestników oferowanej przez nas imprezy turystycznej w celu rezerwacji lub zawarcia umowy o taką imprezę na ich rzecz, b) podania danych przez Państwa znajomych – uczestników imprezy w związku z wolą wspólnego zakwaterowania lub możliwością otrzymania rabatu jeśli jest przewidziany przy rezerwacji grupowej lub z uwagi na polecenie osób znajomych, którzy także skorzystają z naszej oferty, c) podania przez stronę umowy o imprezę turystyczną Państwa danych jako osób do kontaktu w razie wypadku, czy w sytuacji upoważnienia Państwa do odbioru małoletniego uczestnika imprezy turystycznej przez jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, d) podania Państwa danych przez osobę rezygnującą z rezerwacji imprezy turystycznej w celu przejęcia przez Państwa rezerwacji, e) podania Państwa danych przez naszego Klienta lub Kontrahenta w związku z wykonywaną umową lub współpracą biznesową, f) wykupienia dla innej osoby imiennego vouchera wystawionego przez nas, g) w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez nas do współpracy dostawców towarów i usług.


Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, natomiast dokonujemy w pewnym zakresie analizy Państwa ewentualnych preferencji związanych z naszymi usługami na podstawie tego z jakich spośród naszych usług Państwo już korzystali – dzięki temu możemy lepiej przygotować ofertę marketingową dla Państwa. Nasz serwis internetowy www.akademiasurfingu.com.pl i pliki cookies
Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może zostać Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Fundacja 5Live 2. Wszyscy Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i wyłącznie dobrowolna decyzja Użytkownika będzie miała wpływ, czy i kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych. 4. Jedynymi usługami, przy których Fundacja 5Live, w celu możliwości ich realizacji, wymaga podania danych osobowych, są rezerwacje imprez turystycznych dokonywane poprzez odpowiednie formularze oraz poprzez podanie adresu e-mail otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera. Uzyskane w ten sposób dane są udzielane dobrowolnie przez Użytkowników i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z wolą Użytkownika i celem ich przekazania oraz podlegają zasadom opisanym w Polityce Prywatności Fundacji 5Live. 5. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies mają następujące funkcje: • pozwalają poprawić szybkość działania strony; • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie; • umożliwiają realizację transakcji, w tym dokonanie zakupu; • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; • pozwalają gromadzić dane statystyczne; • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam.

Last updated: September 08, 2022

Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.


Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.


Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions:

  • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where „control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
  • Country refers to: United Kingdom
  • Company (referred to as either „the Company”, „We”, „Us” or „Our” in this Agreement) refers to Dream-Theme, London.
  • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
  • Service refers to the Website.
  • Terms and Conditions (also referred as „Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service. This Terms and Conditions agreement has been created with the help of the Free Terms and Conditions Generator.
  • Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service.
  • Website refers to The7, accessible from https://the7.io/
  • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Acknowledgment

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

You represent that you are over the age of 18. The Company does not permit those under 18 to use the Service.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.


Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.


Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.


Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 100 USD if You haven’t purchased anything through the Service.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service, third-party software and/or third-party hardware used with the Service, or otherwise in connection with any provision of this Terms), even if the Company or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, which means that some of the above limitations may not apply. In these states, each party’s liability will be limited to the greatest extent permitted by law.


„AS IS” and „AS AVAILABLE” Disclaimer

The Service is provided to You „AS IS” and „AS AVAILABLE” and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, the Company, on its own behalf and on behalf of its Affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the Service, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, the Company provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither the Company nor any of the company’s provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the Service, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the Service will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the Service; or (iv) that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to the greatest extent enforceable under applicable law.


Governing Law

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also be subject to other local, state, national, or international laws.


Disputes Resolution

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.


For European Union (EU) Users

If You are a European Union consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident in.


United States Legal Compliance

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is subject to the United States government embargo, or that has been designated by the United States government as a „terrorist supporting” country, and (ii) You are not listed on any United States government list of prohibited or restricted parties.


Severability and Waiver

Severability

If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.


Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under these Terms shall not effect a party’s ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall the waiver of a breach constitute a waiver of any subsequent breach.


Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service. You agree that the original English text shall prevail in the case of a dispute.


Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.


Contact Us

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us:

  • By email: example@the7.io